Region/Country
Themes
Years
Series
Free Word

Hit 101

  • Sort by Date
  • Sort by Series
2017/04/06 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2017/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Yuning GAO, Yufeng LU, Bo MENG, and Miao YU
2017/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
HOKEN Hisatoshi
2017/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Kaoru Nabeshima and Etsuyo Michida
2017/02/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2016/12/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2016/11/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Weiqi TANG, Bo MENG , Libo WU and Yu LIU
2016/08/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Mariko WATANABE
2016/08/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2016/05/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Mariko WATANABE and Michikazu KOJIMA
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Kaoru Nabeshima, Byeongwoo Kang, and Mila Kashcheeva
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
HOKEN Hisatoshi
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Douglas MacLean, J.D.
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Yu LIU, Bo MENG , Klaus HUBACEK, Jinjun XUE, Kuishuang FENG, Yuning GAO
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Ke Ding , Toshitaka Gokan and Xiwei Zhu
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Bo MENG , Norihiko YAMANO, Satoshi INOMATA , Hao XIAO, Jianguo WANG
2015/11/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers

IDE Discussion Papers

2017/04/06 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2017/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Yuning GAO, Yufeng LU, Bo MENG, and Miao YU
2017/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
HOKEN Hisatoshi
2017/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Kaoru Nabeshima and Etsuyo Michida
2017/02/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2016/12/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2016/11/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Weiqi TANG, Bo MENG , Libo WU and Yu LIU
2016/08/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Mariko WATANABE
2016/08/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2016/05/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Mariko WATANABE and Michikazu KOJIMA
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Kaoru Nabeshima, Byeongwoo Kang, and Mila Kashcheeva
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
HOKEN Hisatoshi
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Douglas MacLean, J.D.
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Yu LIU, Bo MENG , Klaus HUBACEK, Jinjun XUE, Kuishuang FENG, Yuning GAO
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Ke Ding , Toshitaka Gokan and Xiwei Zhu
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
2016/03/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers
Bo MENG , Norihiko YAMANO, Satoshi INOMATA , Hao XIAO, Jianguo WANG
2015/11/01 IDE Discussion Papers IDE Discussion Papers